Jesteśmy małą firmą z wielkimi możliwościami! Posiadamy uprawnienia geodezyjne w zakresie 1, 2 i 3

Każdy klient jest dla nas najważniejszy i w takim samym stopniu są realizowane wszystkie zlecenia.

Firma Galileo Łukasz Zaborowski zajmuje się przede wszystkim usługami geodezyjnymi świadczonymi dla różnych firm prywatnych ale również dla Starostw Powiatowych, Urzędów Miejskich i Wojewódzkich głównie z terenu województwa pomorskiego, ale także spoza tego obszaru.

20221018_232503
Projektów
0 +
Lat doświadczenia
0 +
Zadowolonych klientów
0
Uprawnione zakresy
0

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Pracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski

MAPY Z OSNOWĄ GEODEZYJNĄ

Zbiór punktów, które mają położenie wyznaczone w państwowym systemie odniesień przestrzennych, na których wyznaczono wielkości fizyczne charakterystyczne dla danego jej rodzaju oraz błąd ich wyznaczenia

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI (GRUNTÓW)

Podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela 

TYCZENIA I PRACE REALIZACYJNE

Zespół czynności pomiarowych mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia

 

Profesjonalne usługi geodezyjne

Posiadamy uprawnienia zawodowe nadane przez Głównego Geodetę Kraju w trzech zakresach:

Zakres 1 – Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

Zakres 2 – Rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Zakres 3 – Geodezyjne pomiary podstawowe

Nasza misja
Profesjonalne usługi geodezyjne
Close Search Window